Xã Thuận Sơn ( Đô Lương) tổ chức lễ hội đền Linh Kiếm.

Sáng ngày  14/7 tức ngày 12/6 AL,  Xã Thuận Sơn  tổ chức lễ hội đền Linh Kiếm năm 2019

Di tích lịch sử đền Linh Kiếm thời Đại doãn kinh sư, Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn ( Tức là Nguyễn Trung Đức), một danh thần tiêu biểu thời nhà trần. Đã có công khai cơ lập địa vùng đất này.

3

Người dân dâng lễ

Ông sinh năm 1289, tên là cốt, tự Bang Trực, hiệu Giới hiên, gốc người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Nhi, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai của trạng nguyên Nguyễn Hiền, thời Vua Trần Anh Tông.

5

Các đại biểu tham dự lễ hội

Ông được tiến cử làm quan, nắm nhiều cương  vị quan trọng qua 4 đời vua : Trần anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông và Trần Dụ Tông .

Vào năm Kỷ T, Khai thái thứ 6 năm 1939, ông đích thân đi đánh giặc tại vùng Đà Giang, khi đi qua vùng đò gềnh dươi gốc cây đa cổ thụ, ông cho quan quân nghỉ, ông chống kiếm xuống hòn đá dưới gốc đa. Nhưng khi xuất quân thì không rút được kiếm, ông cho rằng nơi đây là vùng đất thiêng nên sai quân lập đàn tràng bái tạ.

2

Lễ tế được tổ chức đúng cổ lễ

Sau khi rút kiếm lên đường dẹp giặc xong, ông quay về để lại khăn đại, áo mũ và kiếm . Khi ông Nguyễn Trung Ngạn làm An Phú Sử, ông luôn gắn bó với mảnh đất Nghệ An, lúc đó vùng đất này rất khó khăn, giặc đã hoành hành ông đã có công trấn yên bờ cõi, mở mang biên địa, nghiêm trị quan tham, tạo nghiệp cho dân cấy lúa, trồng dâu nuôi tằm dệt vải phát triển kinh tế.

4

Đền có kiến trúc cổ vẫn được giữ nguyên hàng trăm năm

Tưởng nhớ công ơn của ông nhân dân lập đền thờ gần gốc cây đa và tôn ông làm thành hoàng làng, Lấy 2 chữ “ công đức” đặt tên Thụy cho ông để lưu truyền muôn thuở. Ngôi đền Linh kiếm được nhân dân gìn giữ qua nhiều thế hệ với nhiều đạo sắc, cổ vật.

Năm 1930-1931 nơi đây là địa chỉ liên lạc hoạt động bí mật của chi bộ đảng và các đơn vị trong tỉnh.

1

Hòa bình lập lại , hàng năm nhân dân xã Thuận sơn tổ chức lễ hội đền Linh kiếm vào ngày 12/6 âm lịch để tưởng nhớ công lao của Nguyễn Trung Ngạn. Đông đảo con em và du khách đã về dâng lễ thắp hương kính bái.

                                                                                             Hữu Hoàn