Xã Thịnh Sơn, Đô Lương đầu tư 9 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn và trường Mầm non.

Để đẩy mạnh xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương đã đầu tư 9 tỷ đồng để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn và trường mầm non.

Đợt này xã Thịnh Sơn đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường nhựa dài 1 km nối liền với đường liên xã để phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất và phát triển đời sống. Đường được thiết kế rộng 6 m, trong đó rải nhựa 3,5 m, đồng thời hoàn chỉnh hệ thống thoát nước đảm bảo kỹ thuật, đến nay tuyến đường cơ bản đã hoàn thành 80%, công trình do công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại 16 đảm nhận thi công. Tính đến thời điểm này, xã Thịnh Sơn đã đầu tư 22 tỷ đồng để xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn bằng nhựa và bê tông. Các tuyến đường liên xã, liên xóm và đến các hộ gia đình đã cơ bản được hoàn chỉnh. Nhờ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nên đến nay xã Thịnh Sơn đã có hệ thống giao thông đi lại thuận lợi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.


Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM, xã Thịnh Sơn cũng đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đảm bảo quy định trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó đầu tư 6,5 tỷ đồng xây dựng trường mầm non với 8 phòng học và các phòng chức năng.


Sau 2 năm xây dựng NTM, đến nay xã Thịnh Sơn đã đạt được 12/19 tiêu chí phấn đấu đến năm 2015, xã Thịnh Sơn sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Hữu Hoàn