Xã Thịnh Sơn đầu tư 10, 5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa đa chức năng và 7 nhà văn hóa xóm.

 Nhằm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng chương trình Quốc gia nông thôn mới, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương đang tập trung đầu tư kinh phí để xây dựng nhà văn hóa Đa chức năng và 7 nhà văn hóa xóm.

Nhà văn hóa Đa chức năng của xã Thịnh Sơn được đầu tư với nguồn kinh phí 4,4 tỷ đồng, diện tích sử dụng 600m2. Bao gồm: Hội trường, phòng truyền thống và đài Truyền thanh cơ sở. Cùng với việc xây dựng nhà văn hóa đa chức năng theo tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới, xã Thịnh Sơn đã đầu tư 6 tỷ đồng để xây dựng mới 7 nhà văn hóa xóm. Đến thời điểm này, xã Thịnh Sơn đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các tiêu chí về văn hóa. Trong đó 15 nhà văn hóa xóm, nhà văn hóa Đa chức nang đảm bảo cho việc phục vụ hội họp, đảm bảo cho việc sinh hoạt văn hóa thể, dục thể thao. Phấn đấu thàng 12/2014, xã Thịnh Sơn đủ các tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới của huyện Đô Lương.

%image_alt%

Cùng với việc xây dựng thiết chế văn hóa, hiện nay xã Thịnh Sơn cũng đang khẩn trương hoàn thành hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

Đài Đô Lương