Xã Thái Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 12/5/2015, xã Thái sơn đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự đại hội có đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện và 154 Đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua kinh tế xã Thái Sơn tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 239 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 20,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Về xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2014 đạt 14/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

 

%image_alt%
Đoàn chủ tịch đại hội
 
Về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ văn hóa, xã hội, đến nay có 80% gia đình văn hóa, 10 dòng họ, 4 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Long Thái được thực hiện tốt. Công tác giáo dục, đào tạo chất lượng đại trà, mũi nhọn được nâng lên, cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia. Về an sinh xã hội cũng được đảm bảo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 18,8% năm 2010 xuống còn 7,8% năm 2014. Công tác Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, thường xuyên duy trì sinh hoạt tư tưởng, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và nhân dân. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kiện toàn cấp ủy, chi bộ, các ban ngành đoàn thể chi đoàn.
%image_alt%
 Các đại biểu tham dự đại hội


Trong nhiệm kỳ tới đảng bộ Thái Sơn tập trung phấn đấu đạt tổng giá trị thu nhập xã hội đạt 337 tỷ đồng. Hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm 2015. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa từ 80 – 85%. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm xây dựng 2-3 tập thể và 15-16 cá nhân điển hình tiêu biểu.

 

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Tất Thành đã biểu dương những kết quả của đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đ/c cũng yêu cầu thời gian tới, cần phát huy nội lực, tranh thủ nguồn đầu tư của cấp trên xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển bền vững và nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

%image_alt%
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.


Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.

 

Văn Đăng