Xã Tân Sơn: Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 13 của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng chống ma túy.

 Chiều ngày 26/11/2013, xã Tân Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 13 của ban thường vụ tỉnh ủy về  tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới và chương trình hành động của UBND xã.

 Chỉ thị số 13 của BTV tỉnh ủy Nghệ An được ban hành vào  tháng 5/2013 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tình hình ma túy diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động, thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tư và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, Chỉ thị số 13 của BTV tỉnh ủy đã đề ra những nội dung quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn, tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc đồng loạt, kịp thời của tất cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, phấn đấu đưa Nghệ An ra khỏi danh sách các tỉnh trọng điểm phức tạp về ma túy. Tại xã Tân Sơn, sau hơn 10 năm thực hiện chỉ thị 07 đến nay tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy đã được kiềm chế xã được được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ma túy của huyện Đô Lương.


Tại hội nghị đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của UBND xã Tân Sơn, theo đó tập trung làm tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các nội dung thực hiện nghị quyết, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động tất cả các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn, các khu dân cư và cộng đồng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma tuý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tai, tệ nạn trên địa bàn.

Các cơ quan, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện chỉ thị 13 của BTV tỉnh ủy.

 
Nhân dịp này, xã Tân Sơn đã tổ chức cho 14 xóm, các cơ quan doanh nghiệp và trường học trên địa bàn kí cam kết thực hiện tốt chỉ thị số 13 của BTV tỉnh uỷ về công tác phòng chống ma tuý trong thời gian tới.

Sỹ Bắc