Xã Tân Sơn diễn tập chiến đấu trị an năm 2013

Sáng ngày 31/7/2013, Xã Minh Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2013, tới dự và chỉ đạo diễn tập có  đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT.UBND huyện.

Với nội dung ý định huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang xã  vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến; tổ chức và thực hành chiến đấu trị an. Bằng các tình huống giả định đặt ra.


Nội dung diễn tập là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, theo đó; nhận lệnh chuyển trạng thái, xã Tân  Sơn đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao,Tổ chức chuẩn bị chiến đấu trị an; các lực lượng Quân sự – công an xã xây dựng và thông qua kế hoạch chiến đấu trị an.Thông qua luyện tập đã bổ sung hoàn chỉnh các phương án , kế hoạch chiến đấu trị an của xã, đồng thời giúp cho cấp uỷ chính quyền xã nắm chắc phương châm chỉ đạo, biện pháp giải quyết các vụ việc, tình huống xấu xảy ra.


Cũng trong đợt diễn tập, xã Tân Sơn sẽ tổ chức thực binh trung đội dân quân phối hợp với công an xã tổ chức đánh chiếm lại mục tiêu, giải cứu con tin trong tình huống A2, thực binh phương án đánh địch đổ bộ bằng đường bộ, và đánh địch tập kích bằng đường không.

Sỹ Bắc