Xã Quang Sơn tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 28/4, xã Quang Sơn tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vương Thị Quý – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương và 95 đại biểu đại diện cho 1.278 hội viên hội phụ nữ xã.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội liên hiệp phụ nữ xã đã quán triệt nội dung các phong trào thi đua đến 100% cán bộ, 90 % hội viên phụ nữ trong toàn xã. Phong trào thực hành tiết kiệm được thực hiện có hiệu quả, thu hút 125 lượt cán bộ và 1.278 lượt hội viên phụ nữ tham gia với số tiền 170 triệu đồng. Gắn với phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, hội đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch".

%image_alt%
Các đại biểu tham dự Đại hội

Phối hợp với Hội nông dân, Ban khuyến nông xã tổ chức 25 lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 2.000 lượt hội viên. Triển khai có hiệu quả đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

%image_alt%
Đoàn chủ tịch

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Thị Quý đã chúc mừng những kết quả mà Hội phụ nữ xã Quang Sơn đã đạt được, đồng thời yêu cầu Hội chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện; đoàn kết các tầng lớp phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vật chất cho chị em phụ nữ.

%image_alt%
Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã biểu quyết bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, và bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ huyện thời gian tới. Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Thúy Hằng