Xã Quang Sơn Tổ chức bảo vệ thi công dự án nâng cấp mở rộng đường Quang Nhân.

Sáng ngày 28/12, xã Quang Sơn đã tổ chức bảo vệ thi công để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng  tuyến đường Quang Nhân đoạn nối từ QL 7B đến đường giao thông nối đường N5.

a3

UBND xã Quang Sơn thông báo kế hoạch triển khai bảo vệ thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng  tuyến đường Quang Nhân được triển khai thời gian qua đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn nối từ QL7B tại xã Quang Sơn đến đường giao thông nối đường N5 đi qua nhà máy may Minh Anh đang bị ách tắc và chưa hoàn thành  mương thoát nước bên đường. Nguyên nhân, do hộ anh Lê Văn Quế  xóm 5 xã Quang Sơn phản đối hệ thống  mương thoát nước được thiết kế sát với phần đất của gia đình.

a2

Xác định chính xác ranh giới tài sản của anh Lê Văn Quế.

Gia đình anh Quế yêu cầu đơn vị thi công cần trừ hành lang đường. Sau nhiều lần tuyên truyền, giải thích và mời lên trụ sở UBND xã làm việc  với các  nội dung: Đường được thi công theo thiết kế, đơn vị thi công không hề xâm lấn vào phần đất gia đình, nếu gia đình chấp nhận xã sẽ đền bù giải tỏa để phục vụ cho việc mở rộng  tầm nhìn ngã 3 đường. Tuy nhiên gia đình không chấp nhận. Để đảm bảo tình nghiêm minh của pháp luật và công trình thi công đúng tiến độ  buộc UBND xã Quang Sơn phải tổ chức bảo vệ thi công.

a1

Đảm bảo cho đơn vị thi công an toàn, đúng tiến độ. Ảnh: Huy Khôi

 Quy trình bảo vệ thi công được triển khai theo đúng quy định pháp luật trước sự chứng kiến của các ban ngành cấp huyện, gia đình và  nhân dân. Trước đó, xã triển khai tuyên truyền vận động, thông báo tại xóm và bố trí đầy đủ lực lượng để đơn vị thi công công trình an toàn.

                                                                   Huy Khôi