Xã Nhân Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Sáng ngày 13/7/2020, xã Nhân Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Dự hội nghị có 50 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho hơn 1.100 hộ gia đình.

11

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hoàng Phi

Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã thực sự được các cấp và toàn thể nhân dân chú trọng thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc cũng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi.

44

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hiện tại, cả 5 xóm đã và đang xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới, Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe được người dân hưởng ứng tích cực, tỉ lệ người dân tham gia luyện tập thường xuyên đạt trên 60% .

Tỉ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt cao, năm 2000 mới đạt hơn 50%, đến năm 2020  đã đạt 85%, trong 20 năm có 230  gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 2 cơ quan, đơn vị và 1 xóm đạt danh hiệu văn hóa. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH chưa cao thiếu bền vững, tỉ lệ cơ quan, xóm và dòng họ đạt danh hiệu văn hóa đạt thấp.

66

Lãnh đạo xã Nhân Sơn trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã phấn đấu 100 % xóm, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và xóm đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn, tất cả người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật, xã phấn đấu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

22

UBND xã đã trao giấy khen cho 50 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Nhân Sơn giai đoạn 2000 – 2020.

Nhân dịp này, UBND xã đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 50 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Nhân Sơn giai đoạn 2000 – 2020.

Sỹ Bắc