Xã Nhân Sơn, Đô Lương năng suất ngô 60 tạ/ha

Để chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân năm 2013, bà con nông dân xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương đang tập trung nhân lực thu hoạch Ngô Đông trên đất màu và đất hai lúa.

Bà con nông dân xã Nhân Sơn tập tru thu hoạch Ngô vụ Đông


Vụ Đông năm 2012, xã Nhân Sơn gieo trồng 60 ha ngô với giống chủ lực 989. Sau gần 4 tháng gieo trồng đến nay Ngô đã đến thời kỳ thu hoạch, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha. Theo bà con Nhân Sơn cho biết: Ngô vụ đông năm nay được mùa nhất từ trước đến nay. Việc trồng Ngô có nhiều tác dụng đối với bà con nông dân như: Đảm bảo lương thực, thức ăn chăn nuôi trong vụ Đông giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống. Như vậy vụ Ngô Đông 2012, bà con nhân dân xã Nhân Sơn thu hoạch được 360 tấn Ngô.

Sau khi thu hoạch, bà con nông dân sẽ khẩn trương cày bừa, làm đất và xuống đồng gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2013 với diện tích gần 300 ha lúa với giống chủ lực là lúa lai.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt