Xã Ngọc Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Cùng ngày UBND xã Ngọc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

1

Các đại biểu tham dự. Ảnh Lê Hoàn

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Ngọc Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế có bước tăng trưởng khá văn hóa xã hội ổn định, đời sống văn hóa vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

2

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hiện tại xã Ngọc Sơn có 5/5 xóm có nhà văn hóa, có sân bóng đá,  bóng chuyền  cho nhân dân vui chơi luyện tập thể thao.  Việc đăng ký và bình xét Gia đình văn hóa được thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Trong 20 năm xã Ngọc Sơn đã công nhận 843 hộ gia đình văn hóa, đạt  gần 86%. Phong trào xây dựng làng, đơn vị văn hóa được quan tâm chú trọng. 4/5 xóm đạt danh hiệu văn hóa, 14 dòng họ đạt văn hóa cấp huyện.

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để tiếp tục xây dựng phong trào đạt kết quả cao hơn. Trong thời gian tới xã Ngọc Sơn phấn đấu có 90% hộ dân đạt gia đình văn hóa, Các đơn vị y tế, trường học, trạm y tế giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa. Xây  dựng thêm 4 dòng họ văn hóa, nâng tổng số toàn xã có 18 dòng họ văn hóa.

3

Lãnh đạo xã Ngọc Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND xã Ngọc Sơn đã khen thưởng cho 4  tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020.

Lê Hoàn