Xã Ngọc Sơn đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng 2km đường bê tông.

Nhằm phục vụ nhân dân đi lại, phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Trước mắt, phục vụ nhân dân vui tết đón xuân và sản xuất vụ xuân năm 2014, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương đã đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng 2m đường bê tông nông thôn. Ngọc Sơn là xã miền núi huyện Đô Lương, giao thông đi lại khó khăn. 

 Thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Sơn đã vận động nhân dân đóng góp 1 khẩu xã hội, mỗi khẩu 290.000đ và hàng trăm ngày công để xây dựng các tuyến giao thông chính. Đường được mở rộng 9m, mặt đường rải bê tông 3,5m. Để mở rộng các tuyến giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, nhân dân xã Ngọc Sơn đã hiến trên 2.000 m2 đất, trên 1.000 ngày công lao động để đào đắp nâng cấp các tuyến đường.

Các tuyến đường bê tông nông thôn đang gấp rút hoàn thành để phục vụ cho việc đi lại trong dịp tết.

Cùng với sự đóng góp tích cực của nhân dân, huyện Đô Lương đã hỗ trợ 200 tấn xi măng. Đến thời điểm này, xã Ngọc Sơn đã xây dựng hoàn thành 1km và phấn đấu đến trước tết Nguyên Đán sẽ hoàn chỉnh các tuyến đường để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi.


Đến thời điểm này, cơ bản các tuyến giao thông thôn xóm của xã Ngọc Sơn đã được đổ bê tông với chiều dài 17km. Tuy nhiên trên thực tế, các tuyến đường vẫn chưa đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới nên cấp ủy chính quyền xã Ngọc Sơn đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng cơ đường.

Hữu Hoàn