Xã Nam Sơn: Tổ chức hội nghị kí cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 .

Sáng ngày 15/3/2013, Xã Nam Sơn đã tổ chức hội nghị kí cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 ( DSKHHGĐ). Tham dự hội nghị có cán bộ các ban ngành, đoàn thể, tổ chức cấp xã, các trường học và ban công tác mặt trận, công tác viên dân số 9 cơ sở xóm trong toàn xã.

Xã Nam Sơn tổ chức ký cam kết DSKHHGĐ

Nam sơn là một xã miền núi của huỵện Đô Lương, mặc dù đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên trong năm qua việc thực hiện công tác chính sách DSKHHGĐ trên địa bàn vẫn đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong năm 2012, tỷ lệ phát triển dan số tự nhiên 1,03% và tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 8,7%. Theo kế hoạch triển khai, để giảm tỷ lệ phát triển dân số và tỷ lệ người sinh con trên địa bàn, cấp ủy Đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể, ban dân số KHHGĐ, các công tác viên dân số của 9 xóm tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhà nước về chính sách dân số, đặc biệt là chỉ thị 09 của ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ thị 01 của ban chấp hành Đảng bộ huyện về chính sách dân số KHHGĐ trong tình hình mới. Ban chính sách dân số, các công tác viên tổ chức phối hợp với các tổ chức như MTTQ, hội phụ nữ, nông dân, CCB, đoàn thanh niên, trạm y tế làm tốt công tác vận động 900 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiện xuống còn 0,9% và tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 8%.

Các tổ chức, đoàn thể ký cam kết thực hiện DSKHHGĐ

Hội nghị đã tổ chức cho các ban ngành đoàn thể, tổ chức, các trường học và 9 cơ sở xóm kí cam kết thực hiện tốt chính sách DSKHHGĐ năm 2013, sau hội nghị này sẽ về triển khai kí cam kết tới tận người dân trong toàn xã.

Đài Đô Lương