Xã Nam Sơn diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

Sáng ngày 24/7/2014, xã Nam Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014, Đây là xã tổ chức đầu tiên để làm điểm cho các xã thị học tập, rút kinh nghiệm và triển khai diễn tập trong thời gian tới.

Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư huyện ủy, CT.HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, BCĐ diễn tập huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện và 11 xã tham gia diễn tập năm 2014. Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư huyện ủy, CT.HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập đã phát biểu khai mạc và phát lệnh diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư huyện ủy, CT.HĐND huyện đã phát lệnh diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Với nội dung huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến; tổ chức và thực hành chiến đấu trị an. Bằng các tình huống giả định đặt ra. Nội dung diễn tập là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp; theo đó, nhận lệnh chuyển trạng thái, xã Nam Sơn đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao,Tổ chức chuẩn bị chiến đấu trị an; các lực lượng Quân sự – công an xã xây dựng và thông qua kế hoạch chiến đấu trị an …Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá, bổ sung hoàn chỉnh các phương án , kế hoạch chiến đấu trị an của xã, đồng thời giúp cho cấp uỷ chính quyền xã nắm chắc phương châm chỉ đạo, biện pháp giải quyết các vụ việc, tình huống xấu xảy ra, đảm bảo QPAN trong mọi tình huống.


Cũng trong đợt diễn tập, xã Nam Sơn sẽ tổ chức thực binh trung đội dân quân phối hợp với công an xã tổ chức đánh chiếm lại mục tiêu, giải cứu con tin trong tình huống A2, sơ tán nhân dân và thực binh phương án đánh địch đổ bộ bằng đường bô, đánh địch tập kích bằng đường không.

Đài Đô Lương