Xã Nam Sơn diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Sáng ngày 25/7, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của xã Nam Sơn trong công tác diễn tập.

Kết quả: Các vai đã thực hiện tốt nội dung, chỉ thị của cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của huyện uỷ, làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong từng tình huống, các thành viên dự họp phát huy khá tốt các vai tập, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã nắm chắc diễn biến tình hình đạo diễn cung cấp, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng để nhanh chóng chuyển tải các hoạt động của ngành, đoàn thể sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt các mặt khi lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Người dân Nam Sơn tham gai diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Phát biểu kết luận diễn tập, đ/c Trương Hồng Phúc, BT.HU, CT.HDND, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tập luyện, diễn tập của cấp uỷ chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của xã Nam Sơn, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong soạn thảo thuyết minh kế hoạch bạo loạn, kế hoạch phòng không nhân dân, các tổ chức đoàn thể cần thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong phối hợp thực hiện.
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kết quả diễn tập.

Thông qua kết quả diễn tập lần này là cơ sở để các xã tổ chức học tập, rút kinh nghiệm, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập đạt kết quả cao, đảm bảo nội dung, kế hoạch, an toàn trước trong và sau diễn tập.

Đài Đô Lương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt