Xã Nam Sơn: Đầu tư 2 tỷ đồng làm 3km đường bê tông.

Phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay, các xóm của xã Nam Sơn đang tiếp tục đầu tư làm đường bê tông nông thôn.

anh-1

Ảnh: Huy Khôi

Đợt này,  xã  Nam Sơn  có 7/9 xóm làm đường bê tông nông thôn. Các trục đường rộng từ 3-3,5 m và đổ bê tông 18 cm đảm bảo tiêu chí đường nông thôn mới. Chiều dài các tuyến đường tại các xóm là gần 3 km, kinh phí đầu tư xây dựng gần 2 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 300 tấn xi măng, số còn lại và  vật liệu cát sạn đến việc thi công đều do nhân dân đóng góp. Bình quân mỗi khẩu từ 600 nghìn đến 3 triệu đồng đồng.

 Để nâng cao chất lượng công trình các khu dân cư  đăng ký với xã, sau đó tự hạch toán, vận động đóng góp và triển khai xây dựng theo thiết kế và giám sát của xã. Hiện nay, 4 trên 7 xóm đã hoàn thành xong việc xây dựng, 3 xóm đang triển khai làm và dự kiến khoảng 5 ngày nữa thì các tuyến đường sẽ được thi công xong và đưa vào sử dụng đảm bảo thuận tiện trong giao thông sản xuất và sinh hoạt của bà con nhân dân .

                                                                      Huy Khôi