Xã Mỹ Sơn đầu tư hàng chục tỷ đồng hoàn thiện tiêu chí và xây dựng Nông thôn nâng cao.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận về đích Nông thôn mới, hiện nay xã Mỹ Sơn tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện và thực hiện xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

22

Công trình chợ Mỹ Sơn đang được thi công

Một trong những tiêu chí  đang được triển khai thi công đó là công  trình chợ Mỹ Sơn. Chợ được quy hoạch xây dựng lại trên diện tích gần 7.700 m2 với tổng số vốn gần 7 tỷ đồng. Trong đó bao gồm, 1 khu chợ thực phẩm  đạt các tiêu chuẩn Việt gap được đầu tư theo dự án Lip Sap với tổng số vốn là 3,2 tỷ đồng.

Khi hoàn thành sẽ đảm bảo mặt bằng ATVSTP cho 24 hộ kinh doanh thịt và 13 hộ kinh doanh cá tươi sống.  Mặt bằng chợ được đổ bê tông khép kín, bao gồm 16 ki ốt cho thuê mặt bằng kinh doanh phía trước và khu chợ truyền thống cũ.

33

Để đảm bảo điều kiện cho các hộ kinh doanh ổn định lâu dài, hiện nay, xã Mỹ Sơn đang đầu tư 900 triệu đồng để xây dựng thêm khu đình chợ kiên cố có mái che và sàn bê tông. Dự kiến, công trình chợ sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020.

Ngoài ra, hiện nay, xã Mỹ Sơn đang tiếp tục đầu tư 2,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục sân vận động, bao gồm sân khấu, mặt bằng sân, tường rào và mương thoát nước theo tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền để hoàn thiện hệ thống đường bê tông. Tổ chức  xây dựng các  con đường hoa đẹp, trồng  thêm cây xanh tại công sở và ven đường để tạo cảnh quan môi trường.

 

                                                                             Huy Khôi