Xã Lưu Sơn tổ chức lễ ra quân làm giao thông thuỷ lợi

Sáng ngày 10/10, hội nông dân và hội phụ nữ xã Lưu Sơn đã tổ chức lễ ra quân làm giao thông thuỷ lợi.

thuy-loi

Nhân dân xã Lưu Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi

Tham gia phong trào toàn dân ra quân làm giao thông thuỷ lợi đợt này, xã Lưu Sơn đã huy động toàn bộ hội viên hội nông dân và hội viên hội phụ nữ của 8 xóm. Sau khi thực hiện chỉ thị 08 về “Dồn điền, đổi thửa” của Ban thường vụ tỉnh ủy, xã đã mở rộng các trục đường giao thông nội đồng để tạo thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất nông nghiệp. Trọng tâm chủ yếu của đợt ra quân thủy lợi là khơi thông mương thoát nước, san sửa mặt bằng các trục đường chính, khơi thông cống rãnh tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Đợt này, xã Lưu Sơn sẽ san sửa 16 km kênh mương, vệ sinh môi trường và đường làng ngõ xóm. Dự kiến, chiến dịch kéo dài từ ngày 10/10 đến ngày 31/11/2016.

Thuý Hằng