Xã Lưu Sơn tập trung đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn mới

Để đạt chuẩn xã NTM trong năm 2015 theo kế hoạch đã đề ra, từ nguồn hỗ trợ xi măng của Tỉnh, xã Lưu Sơn đang tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn.

Lưu Sơn là một trong 7 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2015 của huyện Đô Lương. Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, đến thời điểm này Lưu Sơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về giao thông đã đổ nhựa 2,8 km trục đường liên xã, đổ bê tông 2,7 km đường thôn, xóm và cứng hóa 5,1 km đường giao thông nội đồng, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

%image_alt%
Bà con xã Lưu Sơn đổ bê tông đường thôn, xóm

Hiện nay, xã được Tỉnh hỗ trợ thêm 1.050 tấn xi măng để hoàn thành tiêu chí giao thông. Từ nguồn hỗ trợ này, xã Lưu Sơn đã chỉ đạo các xóm còn lại tập trung đầu tư làm đường giao thông theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đợt này, Lưu Sơn làm 6 km đường bê tông, đảm bảo chiều rộng mặt đường 4 m, dày 20 cm theo tiêu chí NTM với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.
%image_alt%
Bà con hăng say lao động

Đến nay, nhiều xóm như Hồng Phong, Trần Phú, Phú Thọ… đã cơ bản hoàn thành xong tiêu chí giao thông nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt làng quê đã có nhiều khởi sắc, đường sá khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, và an toàn.
%image_alt%
Con đường bê tông mới dần được hoàn thành

Cùng với việc thực hiện tiêu chí giao thông, Lưu Sơn cũng đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm về đích NTM trong năm 2015 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn Đăng