Xã Lam Sơn khai mạc huấn luyện quân sự năm 2017

Sáng ngày 10/3, xã Lam Sơn khai mạc ra huấn luyện quân sự năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

lam-son

Đồng chí Nguyễn Trường Long – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện giao nhiệm vụ huấn luyện năm 2017

Nội dung của đợt huấn luyện quân sự gồm giáo dục chính trị và quân sự. Trong giáo dục chính trị, lực lượng quân sự sẽ được học về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, cơ sở.

lam-son1

Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị của địa phương. Ở nội dung quân sự, các học viên được học về huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu gồm: tập bắn súng; các tư thế đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn xa đúng hướng; giới thiệu một số loại vũ khí tự tạo không có chất nổ; điều lệnh đội ngũ gồm.

lam-son2

Thời gian huấn luyện được bắt đầu từ ngày 10/3 đến 25/3/2017.

Thúy Hằng – Hồng Sơn