Xã Lạc Sơn tổ chức Đại hội MTTQVN xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 16/1/2019, xã Lạc Sơn đã tổ chức Đại hội MTTQVN xã nhiệm kì 2019 – 2024. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đ/c, Nguyễn Trung Thành – PCT.UBND huyện, đại diện UBMTTQ huyện, cùng 83 đại biểu mặt trận tổ quốc xã.

b

Đại hội MTTQ xã Lạc Sơn nhiệm kỳ 2019- 2024.

Trong 5 năm qua, dưới sự  lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ cấp trên và cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ xã Lạc Sơn đã chủ động phối hợp và tăng cường vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy khối sức mạnh khối đại đoàn kết tại địa phương.

v

Các đại biểu tham dự đại hội MTTQ xã Lạc Sơn.

Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao giá trị sản xuất, riêng năm 2018 bình quân thu nhập đầu người đạt 36,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,3% năm 2014 xuống còn 2%.

jj

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, ủng hộ quỹ  vì người nghèo, trong 5 năm đã xây dựng 3 đơn vị và 18 dòng họ và 7 xóm đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt 87,2%,  huy động vốn và  nhân dân ủng hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động xây dựng nhà văn hoá xóm, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng  đạt xã nông thôn mới vào năm 2016, trước 2 năm so với kế hoạch. Thực hiện cuộc vận động vì người nghèo đã vận động ủng hộ được trên 153 triệu đồng. Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo QPAN, phát triển đời sống nhân dân.

b2

Ra mắt UVBCH nhiệm kỳ 2019- 2024. Ảnh: Sỹ Bắc

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương bầu ra ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kì 2019 – 2024 gồm 33 thành viên,  bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực UBMTTQ khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQVN huyện trong thời gian tới./.

 

Sỹ Bắc