Xã Lạc Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Chào mừng kỷ niệm 73 năm  Cách Mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, xã Lạc Sơn đã tổ chức sôi nổi các họat động và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó có 350 thiếu niên, nhi đồng các xóm tham gia đồng diễn.

1

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

4

Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức như mít tinh kỷ niệm, ôn lại truyền thống và chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta đã vùng lên đập tan ách thống trị, áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ nô lệ trở thành làm chủ đất nước , Độc lập ,Tự do.Cách Mạng Tháng tám năm 1945 là sự kiện Cách mạng vĩ đại của dân tộc.

2

350 em thiếu niên, nhi đồng tham gia múa hát tập thể

Thông qua các hoạt động như: ca múa hát tập thể, thi nghi thức, diễu hành biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ và thể dục đã khơi dây truyền thống Cách mạng , niềm tự hào của dân tộc cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

3

Đông đảo nhân dân Lạc Sơn tham dự buổi lễ

Trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và đoàn thanh niên xã Lạc Sơn đã duy trì các hoạt động kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 hàng năm nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia

5

Các xóm thi nghi thức đội

Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên các em thiếu niên và nhi đồng tham gia. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước của nhân tộc và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Tổ Quốc.

                                                                          Hữu Hoàn