Xã Lạc Sơn – Đô Lương hội nghị gặp mặt điển hình dân vận khéo

Xã Lạc sơn, Đô lương đã tổ chức hội nghị gặp mặt điển hình dân vận khéo năm 2009. Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, những người dân làm công tác dân vận xã Lạc sơn, Đô lương đã nắm vững các chủ trương, định hướng tuyên truyền chủ động tích cực bám nắm cơ sở, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt điển hình dân vận khéo


Nhờ làm tốt công tác dân vận đã góp phần tích cực làm tốt công tác tư tưởng, chính trị ổn định, các hoạt động về phát triển kinh tế được thực hiện có hiệu quả. Đã xây dựng được 35 mô hình sản xuất chăn nuôi giỏi, cho thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Điển hình như: anh Nguyễn Quốc An ở xóm 9; Nguyễn Duy Nhất, Nguyễn Duy Cường ở xóm 8; Trần Doãn Khang, Trần Khắc Hòa xóm 2…

Ngoài việc phát triển kinh tế, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới được thực hiện có hiệu quả, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được chăm lo và phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo xã Lạc sơn đã trao giấy khen và phần thưởng cho các đại diện có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận ở cơ sở.

Huy Khôi – Văn Phi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt