Xã Hồng Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Sáng ngày 5/8/2014, tại xãHồng Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an kết hợp với phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đ/c Nguyễn Tất Thành – CT.UBND huyện.

Tình huống của đợt diễn tập tại xã Hồng Sơn đó là bão lụt xảy ra, cấp ủy chính quyền và các ban ngành tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ cho việc xử lý các tình huống khi có bão lụt lớn xảy ra trên địa bàn xã. Việc tổ chức diễn tập thực binh về Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của xã Hồng Sơn đã được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia đầy đủ và kịp thời của các lực lượng.

%image_alt%
%image_alt%

Qua diễn tập nhằm kiểm tra khả năng xử trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các ban ngành. Từ đó kiểm tra, đánh giá, bổ sung hoàn chỉnh các phương án , kế hoạch chiến đấu trị an của xã, đồng thời giúp cho cấp uỷ chính quyền xã nắm chắc phương châm chỉ đạo, biện pháp giải quyết các vụ việc, tình huống xấu xảy ra, đảm bảo QPAN trong mọi tình huống. Đông thời nâng cao tinh thần cảnh giác, trình.độ SSCĐ của LLVT và nhân dân địa phương.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện biểu dương công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập của xã Hồng Sơn.

Phát biểu tại buổi tổng kết diễn tập, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện biểu dương công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập của xã Hồng Sơn. Đây là những bài học để xã Hồng Sơn thực hiện trong công tác Quốc phòng an ninh cũng như công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Đài Đô Lương