Xã Hồng Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 2 ngày 12 và 13/4/2015, xã Hồng Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lê Minh Giang – phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy và 154 đảng viên.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Hồng Sơn đó là: Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 18,8 triệu đồng/ người/ năm. Công tác giáo dục được quan tâm và đạt được nhiều thành tích. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,2% đầu nhiệm kỳ xuống còn 9% cuối nhiệm kỳ. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Hoạt động của HĐND, UBND và các ban ngành đã có những chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hồng Sơn tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đ/c Lê Minh Giang – phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đ/c Lê Minh Giang – phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ xã Hồng Sơn. Đồng thời nêu lên các mặt tồn tại đó là: Cơ cấu chuyển dịch kinh tế còn chậm, việc đào tạo và thu hút lao động còn hạn chế, vấn đề ô nhiễm môi trường còn xảy ra, tỷ lệ người vi phạm chính sách dân số còn cao, cơ cấu cán bộ chưa đảm bảo tính kế thừa. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới, xã Hồng Sơn từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh.


Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tiến hành bỏ phiếu bầu ra 13 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Hằng