Xã Hồng Sơn: Đại hội MTTQVN xã nhiệm kỳ 2013 – 2018

Vừa qua, Xã Hồng Sơn đã tổ chức Đại hội MTTQVN xã nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Lê Văn Hán – CT.UBMTTQ huyện Đô Lương, đại diện các ban ngành cấp huyện, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, cùng 82 đại biểu đại diện cho các thành viên mặt trận trong toàn xã.


Trong nhiệm kì qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ cấp trên, MTTQ xã Hồng Sơn đã chủ động và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và thu hút các thành viên thực hiện có hiệu quả các phong trào do các cấp phát động, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Trong đó, đã phát động các tổ chức hội CCB, Nông dân, phụ nữ, Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trên 11 ngàn lượt người tham gia. Vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
 


Qua 5 năm thực hiện, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,7% xuống còn 14,5%. Xây dựng 2 xóm và 3 dòng họ văn hóa, huy động nhân dân ủng hộ 255 triệu đồng, hiến 46 ngàn m2 đất và hàng chục ngàn ngày công lao động làm được 9 nhà văn hóa xóm, hàng chục km đường giao thông và kênh mương thủy lợi, góp phần tăng hiệu quả trong Sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong thực hiện cuộc vận động vì người nghèo đã vận động ủng hộ được trên 93 triệu đồng, phối hợp sửa chữa, xây dựng được 5 nhà đại đoàn kết, cấp phát 29 tấn gạo cứu tế cho các hộ nghèo, hộ thiếu đói, bị thiết hại do lũ lụt. Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Hồng Sơn đã làm tốt công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia Xây dựng Đảng, nhà nước, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kì tới bao gồm: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, phát huy tốt vai trò của MTTQ trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Lê Văn Hán – CT.MTTQ huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ xã đã đạt được trong nhiệm kì qua, đồng thời yêu cầu trên cơ sở chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra, UBMTTQ xã Hồng Sơn tiếp tục nỗ lực đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kì mới ra mắt Đại hội.


Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kì mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới.

Sỹ Bắc