Xã Hòa Sơn tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu giai đoạn 2011-2015.

Sáng ngày 13/7/2015, xã Hòa Sơn tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu giai đoạn 2011-2015. Tới dự có các đồng chí trong Ban dân vận huyện ủy.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, xã Hòa Sơn đã làm tốt công tác dân vận khéo nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất đạt 813 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 17,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,2 triệu đồng năm 2011 lên 32,5 triệu đồng năm 2015. Thực hiện chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy về dồn điền đổi thửa đã giảm từ 6015 thửa xuống còn 2426 thửa và xây dựng nông thông mới đạt được 15/19 tiêu chí. Có 219 học sinh giỏi cấp huyện, 19 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh giỏi cấp Quốc gia. Có 5 dòng họ được công nhận dòng họ văn hóa và số gia đình văn hóa đạt 84,3%. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà cho các đối tượng chính sách. Nhờ đó, đến nay số hộ khá, giàu tăng lên 84,8%, hộ nghèo 3,9% và hộ cận nghèo 3,2%. Từ mô hình dân vận khéo ở xã Hòa Sơn đã có nhiều mô hình và điển hình cá nhân làm tốt công tác thực hiện thi đua yêu nước.
%image_alt%
Đ/c Lê Văn Toàn – Phó Ban dân vận huyện ủy biểu dương những kết quả mà xã Hòa Sơn đã đạt được

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Lê Văn Toàn – Phó Ban dân vận huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà xã Hòa Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Sơn tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cần nhân rộng điển hình tiên tiến để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân.

%image_alt%
%image_alt%
Xã Hòa Sơn khen thưởng cho 13 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015

Nhân dịp này, xã Hòa Sơn đã khen thưởng cho 13 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

Văn Đăng