Xã Hòa Sơn mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9

Tại xã Hòa Sơn, hơn 1.000 cán bộ nhân dân và học sinh đã tham gia lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí nghiêm trang thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lãnh đạo nhân dân làm nên những chiến thắng vĩ đại đưa đất nước thoát khởi ách nô lệ, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong suốt mấy chục năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Sơn luôn đoàn kết một lòng đóng góp sức người, sức của chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.

%image_alt%
%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ mít tinh

Trong sự nghiệp đổi mới nhân dân xã Hòa Sơn lại tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Về xây dựng NTM, đến nay xã Hòa Sơn đã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí để phấn đấu cuối năm 2015 đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM. Trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao xã Hòa Sơn đã phát động nhân dân chăm lo xây dựng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào đã được nhân dân đồng thuận hưởng ứng góp phần xây dựng quê hương phát triển vững chắc.

%image_alt%
%image_alt%
Buổi lễ diễn ra trong không khí nghiêm trang

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 là dịp để nhân dân xã Hòa Sơn phát huy sức mạnh đoàn kết để tiếp tục thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng đã đề ra.

Hữu Hoàn