Xã Hòa Sơn: Biểu dương gương “người tốt ,việc tốt”trong đồng bào công giáo giai đoạn 2015 – 2020’

MTTQ xã Hòa Sơn vừa phối hợp với hội đồng mục vụ giáo họ Xuân Sơn tổ chức hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020.

a1

Toàn cảnh hội nghị.

Xã Hòa Sơn có họ giáo Xuân Sơn, trước đây thuộc giáo xứ Sơn La. Hiện nay giáo họ Xuân Sơn có 48 hộ với 240 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại xóm Yên Sơn 2. Trong 5 năm qua, bà con giáo dân họ giáo Xuân Sơn đã luôn thực hiện tốt đoàn kết lương giáo,sống “tốt đời ,đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ng gia đình, quê hương, xóm làng ngày càng phát triển.

Về phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã tập trung phát triển nghề  làm bún bánh,nghề mộc, kinh doanh buôn  bán.  Đến nay, giáo họ Xuân Sơn có 6 hộ làm bún bánh, 2 hộ làm mộc, 5 hộ kinh doanh cho thu nhập cao, không có hộ nghèo.

a2

Các đại biểu tham dự.

 Trong xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đã ủng hộ được 240 triệu đồng, tham gia 260 ngày công lao động, hiến 460 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi, hiện hệ thống đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa sạch đẹp, giao thông đi lại thuận lợi.

Trong thời gian qua,  họ giáo Xuân Sơn đã luôn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời  sống văn hóa mới ở khu dân cư, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện.

a3

Xã Hòa Sơn trao thưởng cho các gia đình công giáo tiêu biểu Ảnh: Sỹ Bắc.

Nhân dịp này,  xã Hòa Sơn đã thưởng cho  các  gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới trong đồng bào công giáo xã Hòa Sơn .

Sỹ Bắc