Xã Hiến Sơn tập trung xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao”

Hiến Sơn là xã khó khăn nằm cách xa trung tâm huyện Đô Lương nhưng với sự nỗ lực của nhân dân và cán bộ nên năm 2018, xã Hiến Sơn được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hiến Sơn  nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành công “Xã nông thôn mới nâng cao”.Thực hiện Nghị quyết nhân dân và cán bộ xã Hiến Sơn đang triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nhiều công trình thiết yếu góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.