Xã Hiến Sơn Đại tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 10/5, xã Hiến Sơn tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện và 131 đại biểu đại diện cho hơn 200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hiến Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể tổng giá trị sản xuất đạt 174,05 tỷ đồng tăng 77,674 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng đạt 14,28%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,29 triệu đồng/người. Công tác dồn điền đổi thửa theo chỉ thị 08 của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua 4 năm triển khai nhân dân đã hiến 43000m2 đất, 4180m2 bờ rào, đầu tư xây dựng được 23 công trình với tổng giá trị 40,61 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 8/19 tiêu chí.

Toàn cảnh đại hội

Về lãnh đạo nhiệm vụ văn hóa – xã hội, chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nâng lên. Đến nay có 4 dòng họ, 1 xóm, 2 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 58%. Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,6% năm 2010, xuống chỉ còn 11,3% năm 2014. Quốc phòng an ninh được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được duy trì thường xuyên.

Đoàn chủ tịch đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt tư tưởng, sâu sát cơ sở, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên. Làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng độ ngũ cán bộ. Hàng năm xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 76,9%, có 4 chi bộ đạt TSVM 3 năm liền trở lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 năm cuối nhiệm kỳ xếp loại TSVM.
Trong nhiệm Kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Hiến Sơn phấn đấu đạt được các mục tiêu đến năm 2020 đó là tổng sản lượng lương thực 4.366 tấn, bình quân lương thực đầu người 574 kg. Giải quyết việc làm mới và xuất khẩu lao động 115 người/năm. Đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 4,5%. Gia đình đạt văn hóa 85%. Phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 25 – 30 đảng viên, 60 – 70 chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM. Xây dựng 2 – 3 điển hình tập thể, 15 – 20 điển hình cá nhân trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả xã Hiến Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đ/c cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. Ưu tiên đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nâng cao đời sống vật chất tình thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phiếu giới thiệu bí thư đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, bỏ phiếu giới thiệu bí thư đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Văn Đăng