Xã Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây: 60 ha hoa màu bị khô héo

Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài đã gây hạn hán nặng nề tại 2 xã Giang Sơn Tây và Giang Sơn Đông của huyện Đô Lương. Đến thời điểm hiện tại, nhiều ha ngô, lạc và một số cây hoa màu bị nắng cháy không có khả năng thu hoạch, cùng với đó là toàn bộ hồ đập bị khô cạn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu sắp tới.

a2

Nắng nóng làm 60 ha hoa màu của 2 xã Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây vị khô héo

Nắng nóng đã làm khoảng 60 ha cây hoa màu của cả 2 xã bị khô héo, hệ thống hồ đập tại 2 xã này bị khô cạn.  Hiện nay do nắng nóng,  xã Giang Sơn Tây có 9 hồ đập lớn nhỏ, và xã Giang Sơn Đông có 17 hồ đập lớn nhỏ thì tất cả hồ đập hiện mực nước đã xuống rất thấp, chỉ có khoảng 1/4 so với mức nước bình thường.

a1

Hiện nay, mực nước ở các hồ, đập đã xuống rất thấp, không đủ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Đây là 2 xã miền núi nên nước tưới phục vụ sản xuất chủ yếu từ hệ thống hồ đập, vì vậy nếu thời gian tới trời không có mưa, nguy cơ hơn 500 ha diện tích lúa hè thu sẽ không thể gieo cấy được vì thiếu nước.

Thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài gây thiệt hại hoa màu và gây nguy cơ thiếu nước tưới phục vụ sản xuất hè thu./..

Sỹ Bắc