Xã Đặng Sơn – Khơi dậy nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm

Những năm trước đây, nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ kéo sợi của xã Đặng Sơn huyện Đô Lương gặp rất nhiều khó khăn. Số diện tích dâu và người sản xuất kén tằm giảm sút.  Nhưng 2 năm gần đây, nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo sợi đang được người dân trong xã  khôi phục, phát triển và đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Huy Khôi – Hoàng Phi