Xã Đặng Sơn, Đô Lương nắng hạn làm cho 58 ha Ngô bị khô héo.

Vụ xuân năm nay 58 ha đất bãi xã Đặng Sơn gieo trồng 58 ha giống Ngô 919 và 10 ha giống Lạc L14 trồng xen dâu.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài mấy ngày qua Diện tích Ngô và Lạc xuân vùng đất bãi đều bị khô cháy vì thiếu nước. Mặc dù xã Đặng Sơn đã chỉ đạo gieo trồng sớm hơn ở vùng đất bãi để tránh nắng cuối vụ, Do hạn hán kéo dài đúng vào thời điểm Ngô trổ cờ phun râu, lạc vào thời kỳ hình thành củ quyết định cho năng suất đã gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ diện tích Ngô và Lạc của bà con nông dân.|

Hơn 58 ha Ngô và Lạc xã Đặng Sơn đang khô héo.

Đến thời điểm này, hầu hết ngô đã bị cháy héo, lạc chết rải rác khoáng 7 ha, ngô 40 ha diện tích còn lại nếu gặp mưa trong thời gian tới cũng không thể cho thu hoạch. Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, gây ảnh hưởng lớn đến cây trồng vụ Xuân. Đến thời điểm này, hàng trăm hộ dân ở Hiến Sơn, Đại Sơn và Mỹ Sơn đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Văn Phi