Xã Đại Sơn hoàn thành diễn tập phòng thủ năm 2019.

Qua hai ngày 21 và 22/8/2019, xã Đại Sơn đã hoàn thành  diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Về dự và chỉ đạo diễn tập  có đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí  thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

a1

Ban chỉ đạo diễn tập.

Sáng ngày 22/8/2019 các nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 của xã Đại Sơn tiếp tục hoàn thành các tình huống như kịch bản đề ra, Qua hai ngày toàn bộ nội dung diễn tập đã thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả, Ban chỉ đạo đánh giá xã Đại Sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 đạt loại tốt,hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

a2

Ban thường vụ đảng ủy Đại sơn thông qua kế hoạch phòng thủ.

Kết luận cuộc diễn tập đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương tinh thần tham gia, sự nỗ lực trong tham gia diễn tập của đội ngũ cán bộ, các lực lượng, đoàn thể và nhân dân. Quá trình diễn tập đã được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương, có tinh thần trách nhiệm và đạt nội dung và kế hoạch đề ra.

a3

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả diễn tập. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua đợt diễn tập phòng thủ này sẽ góp phần bổ sung, nâng cao được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền xã Đại Sơn trong thời bình, cũng như trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng,an ninh.

Hoàng Phi.