Xã Đại sơn: Hạn hán làm 100 ha đất không thể gieo cấy.

Do nắng nóng kéo dài, hơn một tháng qua trên địa bàn huyện Đô Lương, trong đó có xã Đại sơn không có mưa nên đã gây ra tình trạng hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất hè thu.

Hơn 100ha đất của xã Đại Sơn không thể gieo cấy do hạn hán

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2013 xã Đại Sơn gieo cấy 325 ha lúa chủ yếu là giống khang dân và lúa lai. Đến thời điểm này bà con nông dân đã gieo cấy được 125 ha nhưng do nắng nóng kéo dài, lượng mưa trong thời gian qua hầu như không có đã làm cho 6/14 hồ đập của xã Đại Sơn bị cạn kiệt nước ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy. Mặc dầu cấp uỷ, chính quyền xã Đại sơn đã tập trung chỉ đạo việc vét kênh mương và sử dụng các máy bơm dầu để bơm nước tưới phục vụ gieo cấy. Tuy nhiên lượng nước ở các hồ đập không đủ nên có 100 ha đât sản xuất lúa chưa thể gieo cấy được. Nếu trong những ngày tới tiếp tục nắng và không có mưa sô diện tích này sẽ phải bỏ hoang.

Việc gieo cấy không đảm bảo diện tich sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân xã Đại sơn.

Hữu Hoàn