Xã Đà Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 24/4/2015, xã Đà Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Hồng An – UVBTV- Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Nguyễn Minh Hạnh – UVBTV – phó chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy và 176 Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đà Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đà Sơn đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả: Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tiếp tục phát triển tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định. Tổng giá trị là 271 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm. Tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng từ 32,6% năm 2010 lên 37,7% năm 2015.

 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua đã xây được 16 công trình cơ bản với tổng giá trị 19,6 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh, tạo việc làm cho người lao động, đưa thu nhập từ 56,6 tỷ đồng năm 2010 lên 122 tỷ đồng năm 2015. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến năm 2014 đã đạt được 9 tiêu chí. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phong trào xã hội hóa giáo dục được quan tâm, công tác khuyến học khuyến tài phát triển rộng khắp. Gia đình văn hóa chiếm 81%. Có 4 dòng họ, 2 xóm, 3 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Quốc phòng an ninh được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên được duy trì. Trong xây dựng Đảng, hàng năm bổ sung công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND.

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Đà Sơn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ, quản lý điều hành chính quyền, tuyên truyền động viên các mặt trận đoàn thể. Thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương. Khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, nắm bắt thời cơ để phát triển kinh tế.

Đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Đà Sơn đã đạt được. Đồng thời, đ/c nhấn mạnh Đà Sơn cần khắc phục một số nhược điểm đó là: Sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi còn chậm phát triển. Dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự ATGT chậm được khắc phục. Tốc độ đô thị hóa chậm, cảnh quan môi trường chưa tốt. Việc thực hiện Dồn điền đổi thửa chưa hiệu quả, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới chưa cao. Đ/c đề nghị trong thời gian tới, xã Đà Sơn cần khuyến khích tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Rà soát các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới. Phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương để có cơ sở phát triển khôi phục ngành nghề, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Đại hội bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BCH Đảng bộ mới đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Thúy Hằng