Xã Bồi Sơn xây dựng 10 phòng học mới

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019 – 2020 và những năm tiếp theo, xã Bồi Sơn đã triển khai xây dựng trường tiểu học cao tầng.

Trường được xây dựng theo thiết kế 2 tầng, 10 phòng học, mỗi phòng học 60 m2. Trường có nguồn vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng do công ty đầu tư và xây dựng Tín nghĩa thực hiện. Đến nay, việc thi công đã hoàn thành 60% khối lượng.

a1

Trường đang được khẩn trương hoàn thiện.

Để đảm bảo phục vụ năm học mới, cấp uỷ chính quyền xã Bồi Sơn và trường tiểu học đang phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành xây dựng các phòng học vào cuối tháng 8, đảm bảo cho 310 em học sinh học tập.

a2

Các tổ thợ đang khẩn trương hoàn thành việc trang trí các phòng học. Ảnh: Hữu Hoàn

Việc tổ chức xây dựng trường tiểu học cao tầng cũng là một trong những tiêu chí của xã Bồi Sơn tiếp tục hoàn thành xây dựng sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hữu Hoàn