– Xã Bồi sơn tổ chức giải bơi lần thứ nhất nhằm đẩy mạnh các phong trào toàn dân biết bơi để hạn chế tình trạng đuối nước đang diễn ra ở nhiều địa phương .

Đúng vào dịp Quốc khánh 2/9, Xã Bồi sơn đã tổ chức giải bơi lần thứ nhất, giải bơi đã thu hút đông đảo nhân dân  và cán bộ tham gia tạo thêm niềm vui của ngày hội lớn. Đồng thời xây dựng phong trào toàn dân biết bơi để phòng chống đuối nước.