Xã Bắc Sơn tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 8

Sáng ngày 23/4, xã Bắc Sơn tổ chức Đại hội Thể dục – Thể thao lần thứ 8. Tham gia Đại hội có gần 1.000 cán bộ và nhân dân. Đại hội Thể dục – Thể thao xã Bắc Sơn lần thứ 8 có 280 VĐV tham gia ở các nội dung thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, chạy việt dã

DH-TDTTbacson

Tại buổi lễ khai mạc Ban tổ chức đã vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào Thể dục – Thể thao nhằm tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao thể lực cho nhân dân.

DH-TDTTbacson3

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Trong những năm qua, xã Bắc Sơn đã từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xây dựng hệ thống nhà văn hóa, sân chơi thể thao để nhân dân thường xuyên rèn luyện và thi đấu các môn như: bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi và thức vũ kinh của người cao tuổi. Thông qua các hoạt động này đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Đây cũng là hoạt động xã hội nhằm xây dựng mối đoàn kết toàn dân để xây dựng phong trào phát triển Kinh tế –Xã hội của xã Bắc Sơn ngày càng phát triển. Hiện nay, xã Bắc Sơn có phong trào phát triển bóng đá, bóng chuyền mạnh được nhiều người tham gia. Đây là 2 môn có thế mạnh trong nhiều năm.

DH-TDTTbacson1

DH-TDTTbacson2

Cùng với việc chăm lo toàn dân rèn luyện Thể dục – Thể thao, các trường học ở xã Bắc Sơn đã làm tốt công tác giáo dục các em đẩy mạnh rèn luyện thân thể để học tập và lao động tốt. Thông qua đại hội là dịp để nhân dân và cán bộ xã Bắc Sơn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào Thể dục – Thể thao.

Hữu Hoàn