Xã Bắc Sơn làm 2 km đường bê tông theo tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian này, xã Bắc Sơn đang tổ chức cho nhân dân làm đường bê tông giao thông nông thôn tại các xóm trên địa bàn.

Đợt này xã Bắc Sơn đã vận động nhân dân đầu tư, đóng góp làm đường bê tông tại các xóm 4, 5 và xóm 8. Các trục đường được thiết kế đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới, đổ bê tông rộng 3,5 m, dày 0,2 m, trong quá trình làm nhân dân các xóm đã cử ra các tổ để giám sát.

a1

Các tuyến đường đang được khẩn trương hoàn thành để đón tết cổ truyền. Ảnh: Sỹ Bắc

Cả xã làm tổng chiều dài 2 km đường bê tông với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, trong đó, huyện hỗ trợ 400 tấn xi măng, nhân dân các xóm đã đóng góp mỗi khẩu từ 500 đên 600 ngàn. Từ sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, hiện tại các xóm của xã Bắc Sơn đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào mgày 15/1/2018.

Đến thời điểm này, toàn xã Bắc Sơn đã xây dựng được 6 km đường bê tông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, các tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi  cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí để xã Bắc Sơn về địch nông thôn mới vào cuối năm nay./..

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt