Xã Bắc Sơn Đô Lương đầu tư 1,6 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu QG về xây dựng nông thôn với,, xã Bắc Sơn Đô lương đã đầu tư 1,6 đồng làm đường GTNT.

Xã Bắc sơn có 13 km đường giao thông nông thôn, tòan bộ hệ thông giao thông đã được bê tông hóa từ năm 2008. Do dường hẹp đi lại khó khăn, không đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, một số tuyến đường xuống cấp nên việc đầu tư làm mới là rất cần thiết. Đợt này xã Bắc sơn triển khai làm 1,2 km, tổng kinh phí theo thiết kế là 1,6 tỷ đồng, bao gồm: chỉnh sử hệ thống mương thoát nước và đổ bê tông mặt đường đảm bảo tiêu chí nông thôn mới rộng 3,5 mét. Với chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện hỗ trợ xi măng, xã chịu trách nhiệm thiết kế kỹ thuật-giải phóng mặt bằng. Theo đó, mỗi khẩu xã hội đóng góp 300.000 đồng. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng công trình, xã thành lập ban chỉ đạo, các tiếu ban giám sát và phân khai cho các xóm tự triển khai thi công. Ngoài ra BCĐ xã thường xuyên đôn đốc chỉ đạo, giám sát kỹ thuật và nghiệm thu công trình. Hiện nay cả 4 xóm đang đồng loạt triển khai thi công phấn đấu đên hết tháng 5 năm 2014 hoàn thành.


Được biết, sau khi hoàn thành thi công tuyến đường này xã tiếp tục vận động nhân dân và đầu tư kinh phí để từng bước làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại.

Hữu Hoàn