VTV – 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên

Kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên, một bộ phim tài liệu về đài THVN đang được khẩn trương hoàn tất và sẽ được phát sóng đúng dịp 7/9.
VTV - 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên

Bộ phim này khái quát tiến trình hình thành, phát triển 40 năm qua của Đài Truyền hình Việt Nam với những đóng góp cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tham gia xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới.

 
Bộ phim dài khoảng 50 phút, gồm 2 phần. Phần thứ nhất chiếm 1/3 thời lượng nói về lịch sử hình thành, xây dựng của Truyền hình Việt Nam. Phần thứ 2 chiếm phần lớn thời lượng là nói về Truyền hình Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển ngày hôm nay.
 
Đây là dịp để các nhân sĩ trí thức trong nhiều lĩnh vực đánh giá khách quan những đóng góp của Truyền hình Việt Nam cho nước nhà. Đây cũng là dịp để người trong ngành tâm sự những tình cảm, những trăn trở, mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của công chúng.
 
Cùng với xu thế phát triển chung của báo chí, truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt. Với những thành công đã có, Truyền hình Việt Nam làm gì để giữ vững được vị thế truyền hình quốc gia, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân; là nơi học tập, giải trí của mọi tầng lớp khán giả … Tất cả sẽ được phản ánh sâu sắc trong bộ phim tài liệu này. Phim sẽ được phát sóng đúng dịp kỷ niệm 7/9.