Việt– Trung giải quyết từng bước vấn đề lịch sử để lại

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cho rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt đang bước vào thời kỳ mới phát triển toàn diện, các vấn đề do lịch sử để lại từng bước được giải quyết… Ông phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc tối nay (18/01) tại Hà Nội.

Mô tả ảnh.
Đại sứ Tôn Quốc Tường. Ảnh: VNN

Đại sứ Tôn Quôc Tường nêu rõ, với phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và sự cố gắng chung của hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt đang bước vào thời kỳ mới phát triển toàn diện, quan hệ chính trị ngày càng mật thiết, nội dung hợp tác kinh tế thương mại ngày càng phong phú, giao lưu văn hóa phát triển nhanh chóng, các vấn đề do lịch sử để lại từng bước được giải quyết, hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đại sứ Tôn Quốc Tường nhấn mạnh năm 2010 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, không chỉ là 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt, mà còn là “Năm hữu nghị Trung – Việt” đầu tiên do lãnh đạo hai nước xác định.

Ông khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trước sau như một nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung – Việt không ngừng phát triển.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Theo Phó Thủ tướng, sự kiện trọng đại này không chỉ thể hiện tình cảm, nguyện vọng của nhân dân hai nước mà còn là sự ủng hộ to lớn đối với Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực chung của cả hai bên, mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đáp ứng lợi ích căn bản và nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo VNN