Việt Nam – Trung Quốc ký ba văn kiện về biên giới đất liền

Trung Quốc ký ba văn kiện về biên giới đất liền. Đó là: Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam –Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, người ký ba văn kiện trên với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, đã trao đổi với báo chí về sự kiện này.

Theo ông Hồ Xuân Sơn, ba văn kiện vừa ký kết cùng Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 1999 là bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất về đường biên giới trên đất liền Việt – Trung; là cơ sở để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Nghị định thư phân giới cắm mốc bao gồm: Bộ bản đồ địa hình khu vực biên giới Việt – Trung; tập Bảng đăng ký mốc giới; tập Bảng tọa độ, độ cao mốc giới và tập Bảng quy thuộc các cồn, bãi trên sông suối biên giới.

Nghị định thư mô tả chi tiết hướng đi của toàn bộ đường biên giới, các chi tiết tọa độ cũng như độ cao của từng cột mốc trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Hiệp định về qui chế quản lý biên giới nêu ra các nguyên tắc và biện pháp cụ thể trong việc giải quyết từng vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền Việt – Trung, kể cả những vấn đề nảy sinh như: các biện pháp giải quyết xuất nhập cảnh trái phép; nguyên tắc về xây dựng các công trình ở vùng nước biên giới, vùng biên giới hay sửa chữa, khôi phục mốc giới…

Theo hiệp định mới này, hai bên thỏa thuận thành lập Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc để phối hợp, đôn đốc, giám sát việc triển khai công tác quản lý biên giới.

Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu quy định danh mục chín cặp cửa khẩu đã mở và 13 cặp cửa khẩu dự kiến mở trong tương lai…

Theo website Chính phủ