“Việt Nam sẽ có sự bùng nổ về sở hữu trí tuệ”

Chiều 19/1 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp tiến sĩ Francis Gurry, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp tiến sĩ Francis Gurry – Tổng Giám đốc WIPO làm trưởng đoàn. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN)


Tiến sĩ Francis Gurry cho rằng Việt Nam đã đánh giá đúng vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ và đạt được nhiều thành tựu trong công tác bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ.

Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam với WIPO; nhấn mạnh sở hữu trí tuệ đã góp phần quan trọng trong những thành tựu đáng mừng về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Theo tiến sĩ Francis Gurry, với đà phát triển kinh tế của mình, Việt Nam sẽ có sự "bùng nổ" về sở hữu trí tuệ do các nhu cầu trong nước và đầu tư nước ngoài. Vì vậy, việc nâng cao năng lực của các cơ quan liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Việt Nam là cần thiết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của WIPO đối với Việt Nam thời gian qua; khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc thực hiện chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và coi đó là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ và các thỏa thuận khu vực về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhất trí với tiến sĩ Francis Gurry về xu hướng phát triển của sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn WIPO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhất là các vấn đề ưu tiên như xây dựng chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ, thực hiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thiết bị kỹ thuật, nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ…/

Theo TTXVN

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt