Văn phòng UBND Tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách huyện Đô Lương nhân ngày TBLS 277

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chiều ngày 24/7/2012 văn phòng UBND tỉnh đã về thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đô Lương.

CBCNV văn phòng UBND tỉnh đã về thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đô Lương.


Tại xã Xuân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn và xã Hiến Sơn các đồng chí lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh đã tặng quà cho ông Lê Phùng Cường là thân nhân liệt sỹ, Ông Hồ Sỹ Nhiếp Thương bình, ông Đặng Công Pha  Bệnh binh, Ông Nguyễn Quý Kiểu là Thân nhân liệt sỹ và Bà Trần Thị Đoan thân nhân liệt sỹ, tại các gia đình lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh đã thăm hỏi và tặng quà các gia đình mỗi suất quà 1.000.000 đ.


Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với  thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với nước.

Thanh Hải

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt