Uỷ ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11.

Chiều ngày 20/11, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 và triển khai các nhiệm vụ. Đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư – Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang-  Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện.

A1

Các đại biểu tham dự hội nghi

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Theo đánh giá chung năm 2019 Huyện Đô Lương đã đạt nhiều chỉ tiêu đề ra trong đó giá trị gia tăng đạt 7185 tỷ, tăng 11,6% so với năm 2018. Phê duyệt 31 chủ trương dự án đầu tư xây dựng đến nay đã hoàn thành việc đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu cho 26 gói thầu với số tiền 140,4 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 2246 tỷ bằng 115 dự toán pháp lệnh giao. Toàn huyện huy động 204 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, phân bổ 7 nghìn tấn xi măng hỗ trợ 21 xã làm 38 km đường giao thông nông thôn. Toàn huyện tăng 35 tiêu chí so với năm 2018, dự kiến cuối năm sẽ trình thẩm định 6 xã về đích nông thôn mới.

Trên lĩnh vực Văn hoá –xã hội có 16 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia 112 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, năm 2019 đạt 9 giải vàng 2 giải bạc 4 giải đồng trên lĩnh vực thể thao. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội. Quốc phòng – An ninh được giữ vững. Làm tốt công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đã giải quyết xong 370 đơn. Triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính , hoàn thiện quy trình sáp nhập khối, xóm và đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua từ 368 xóm, khối sáp nhật 190 xóm, khối.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo các báo cáo và tờ trình. Các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo và đánh giá cao kết quả điều hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện .

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả trên các lĩnh vực đồng thời yêu cầu năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra .

A2

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị đồng chí Phùng Thành Vinh Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngành đối chiếu các chỉ tiêu và tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt những vấn đề đã được Ủy ban nhân huyện đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Hữu Hoàn