UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè đô thị.

Sáng ngày 3/4, UNBD tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Phía về đầu cầu UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đầu cầu UBND huyện Đô Lương đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

HN-truc-tuyen

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nghị quyết số 56/2016/NQ – HDND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh “ Quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020”. UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch số 126 ngày 17/3/2017 về việc giải tỏa hành lang ATGT, đường bộ, đường sắt, vỉa hè.

HN-truc-tuyen1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện chủ trì đầu cầu huyện Đô Lương

Với mục đích tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hàng lang ATGT đường bộ, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn huyện;  Không để tình trạng tái lấn chiếm hàng lang ATGT làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT.  Thực hiện kế hoạch UBND tỉnh, UBND huyện Đô Lương đã xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc có hiệu quả nhằm lập lại trật tự ATGT trên địa bàn.

Hữu Hoàn