UBND Tỉnh: Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, học để trở thành người công dân tốt

Tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương, UBND tỉnh phối hợp với huyện Đô Lương tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, học để trở thành người công dân tốt năm 2012. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Hạnh phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Thái Huy Vinh -PGĐ Sở GD ĐT tỉnh, Ở huyện có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh phó chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện các phòng ban ngành cấp huyên.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ


Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, học để trở thành người công dân tốt năm nay diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2012. Học tập thường xuyên, học tập suốt đời là xu thế phát triển tất yếu trước yêu cầu mới của thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Trung bình cứ 10 năm khối lượng tri thức của nhân loại sẽ tăng lên gấp đôi, do đó kiến thức tiếp thu được trong nhà trường trở nên ít ỏi, nhanh chóng lạc hậu. Vì vậy học tập thường xuyên, học tập suốt đời là cần thiết đối với mọi người. Không chỉ học chữ, học văn hóa mà còn học các kỹ năng sống cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để thích ứng với yêu cầu mới của sản xuất và đời sống.


Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 100% phường, xã có trung tâm học tập cộng đồng, 20 huyện, thành, thị có trung tâm giáo dục thường xuyên và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh đã kêu gọi các Sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội, cấp ủy chính quyền các địa phương, các nhà trường cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả tuần lễ học tập suốt đời bằng những việc làm và hành động thiết thực.

Đây cũng là năm thứ 2 tỉnh Nghệ An triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, học để trở thành người công dân tốt.

Sỹ Bắc